Programmas un autoru kursi

Astroloģijas un Praktiskās Psiholoģijas
Skola "Selēna Plus"

Astroloģijas Fakultāte

Specialitātes:
Astrologs,

Astropsihologs,

Astronumerologs
,
Astromineralogs
.

Programmas: Astroloģija, Astropsiholoģija, Astromineraloģija.

Maskavas Astroloģijas Akadēmijas Bakalaura / Maģistra Diploms (Rektors – Doktors Astroloģijā M. B. Ļevins) un/vai Biedrības Selēna Plus Sertifikāts. Apmācības notiek pēc MAA licenzētām programmām un Skolas Selēna Plus autoru kursiem, klātienē, neklātienē, ar distanci. Filiāles strādā pilsētās Talsi, Balvi. Maiņa ar studentiem notiek ar Krieviju, Bulgāriju, Moldovu, Ukrainu. Klausītāju pieņemšana – 1 oktobrī, 1 februārī, 1 jūlijā. Individuālās nodarbības – no iesnieguma pieņemšanas momenta. Visi Skolas pasniedzēji ir praktiskie speciālisti un unikālo kursu autori.


 
Kvalifikācijas paaugstināšanas klase astrologiem

priekš profesionāliem astrologiem, kuri vēlas paaugstināt savu līmeni līdz Bakalauram / Maģistram Astroloģijā MAA (Rektors – Doktors Astroloģijā M. B. Ļevins). Sagatavošanās un aizstāvēšanās – krievu valodā. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās nodarbības – no iesnieguma pieņemšanas momenta.
Kuratori:
Maģistre astromineraloģijā, Bakalaure astropsiholoģijā Alla Bilde, 
Paša auguma treneris Aleksandrs Pridača.


Master - Klase 
Maģistre Astroloģijā G. N. Volžina un
Maģistre astromineraloģijā A. Bilde

praktiskiem astrologiem un studentiem, kuri mācās pēc Astroloģijas programmām. Mācības notiek krievu valodā. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī.

 

"Okultisma filozofija, Numeroloģija, Simbolu teorija astrologiem”- Allas Bildes autoru kurs praktiskiem astrologiem, numerologiem un studentiem, kuri macās pēc Astroloģijas programmām. Kurs – vienīgais Baltijā. Nodarbības notiek krievu valodā. Biedrības Selēna Plus sertifikāts. Klausītāju pieņemšana 1 – datumā katrā kalendāra mēnesī.

„Seno Maijas cilšu astroloģija” - Ivo Puriņša autoru kurs - astrologa un latviešu ekstrasensu cīņu uzvarētāja 2009 .
Kurs – vienīgais Baltijā. Nodarbības notiek krievu un latviešu valodā, grupā ne vairāk kā 6 cilvēki. Biedrības Selēna Plus Sertifikāts. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī.


„Astroloģija iesācējiem” - Irinas Larkinas autoru kurs.

Šis kurs palīdzes iegādāties sākuma zināšanas par astroloģiju, iemācīs objektīvi sevi vērtēt, pareizi izformulēt savas attiecības ar tuviniekiem un kolēģiem, noteiks profesiju vai pārkvalificējumu. Nodarbības notiek klātienē, neklātienē, ar distanci un grupās krievu valodā.
        Klausītājam, veiksmīgi aizstāvējušam kursa darbu, iesniedz Biedrības Selēna Plus sertifikātu, bet tiem kuru vēlas turpināt šo kursu ieskaitās kā pirmais kopējais astroloģijas kurs MAA, kurš lasās jau astrologa profesijas apmācībā. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās nodarbības – no iesnieguma pieņemšanas momenta.


„Astroloģija vecākās klases skolniekiem” - Irinas Larkinas autoru kurs.

Kurs – vienīgais Baltijā. Nodarbības notiek krievu valodā, grupā un individuāli, klātienē un on-line. Biedrības Selēna Plus Sertifikāts. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās nodarbības – no iesnieguma pieņemšanas momenta.


„Astroloģija jaunatnei” - Irinas Larkinas un Aleksandra Pridačas autoru kurs.

Kurs – vienīgais Baltijā. Kursa īpatnība ir tas, ka uz nodarbībām var nākt kopā ar vecākiem. Un tad pie viena sola sāk mācīties domubiedri. Kursā nav atpalikušo un nav līderu, visi ir sekmīgie, tāpēc ka katrs mācās priekš sevīm, nevienam neko nepierādot. Kursam nav stingri ierobežots laiks, tā kā paša apmācības ātrums ir pats svarīgākais. Kursu vada astrologs un psihologs, kuri palīdēs pusaudzim un viņa vecākiem atvērt vairāk nekā pilnu iekšējo pasauli un palīdzēs grūtajās situācijās. Biedrības Selēna Plus sertifikāts. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās nodarbības – no iesnieguma pieņemšanas momenta

 

„Es un mans automobilis” - Marinas Jefremenko autoru kurs – trenings. Astropsiholoģe un vadīšanas instruktore Marina Jefremenko apmāca tos, kuri grib apmācīties vadīšanas kursiem un profesionāliem automobiļa vadītājiem. Kurs – vienīgais Baltijā. Vadīšanas psiholoģija, profesionālā vadīšana, privātie veselības bioritmi, automobiļa astro-karte. Apmācības un trenings notiek krievu valodā. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās apmācības no iesnieguma pieņemšanas momenta.
 
„Astrodeju terapija” - Irinas Larkinas autoru kurs-trenings. Kurs – vienīgais Baltijā. Šis kurs – paša dziedniecība ar art-terapijas un medicīniskās astroloģijas palīdzību. Apmācības un trenings notiek krievu valodā. Grupas pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās apmācības – no iesnieguma pieņemšanas momenta.


Astroloģijas un Praktiskās Psiholoģijas
Skola "Selēna Plus" 

Mineraloģijas Fakultāte

Specialitātes:
Konsultants - mineralogs,
Konsultants - numerologs,
Stoun-masieris,
Stoun-dziednieks,
Šaura profila speciālists pēc ķermeņa, skaistuma un veselības aprūpes (litoterapeits).

Programma – „Stounterapija (Stoundziedniecība)” – vienīgā Baltijā. Programmai ir divlīmeņu struktūra, kura sastāv no Bāzes kursa „Mineraloģija” un „Psihurģiskās metodes astromineraloģijā” kurs. Katrs no viņiem izskaitīts uz gada periodu. Ieteicama Astroloģiskā sagatavošanās, bet nav obligāta. Akcents darās uz praktiskām metodēm. Biedrības Selēna Plus Sertifikāts. Apmācības un praktika notiek klātienē, neklātienē, on-line un apmāca krievu valodā. Klausītāju pieņemšana – 1 oktobrī, 1 februārī, 1 jūlijā. Individuālās nodarbības – no iesnieguma pieņemšanas momenta.


„Stounmasāža masieriem un kosmetologiem” - Allas Bildes autoru kurs profesionāliem. Kvarcterapija. Serdolikterapija. Dzintarterapija. Pērlterapija. Dimantterapija. Masiera un pacienta drošības tehnika. Kristālu kolekcijas izveidošanas princips priekš masāžas. Profesionālā literatūra un video materiāli. Apmācam Rīgā, Talsos. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās mācības – no iesnieguma pieņemšanas momenta. Apmācam krievu valodā. Biedrības Selēna Plus sertifikāts.


„Dziedniecības pašmasāža” - Jura Zubova autoru kurs.

Apmācība notiek krievu un latviešu valodā pilsētās Rīga un Balvi. Biedrības Selēna Plus sertifikāts. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās mācības – no iesnieguma pieņemšanas momenta.


„Prasmīgs kristālu un juvelieru izstrādājumu lietotājs” - Allas Bildes un Sergeja Aļeksejeva autoru kurs.

Kurs ir vienīgais Baltijā. Apmācība notiek krievu valodā. Biedrības Selēna Plus sertifikāts. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās mācības – no iesnieguma pieņemšanas momenta.


„Gemmoloģija” - gemmologa un juveliera Sergeja Aļeksejeva autoru kurs.

Kurs ir vienīgais Baltijā. Biedrības Selēna Plus Sertifikāts. Nodarbības un praktika notiek krievu valodā. Klausītāju pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī.
Ekspedīcijas, ekskursijas, izstādes
„Rīgas Sakrālā Arhitektūra” – Nataļjas Lukšienes un Allas Bildes autoru ekspedīcija, no trijām ekskursijām: „Vecrīgas piramīdas un menhiras”, „Rīgas Astroloģiskais karuselis”, „Rīgas Dzintara istaba”. Ekskursijas notiek krievu un latviešu valodās. Grupas pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās ekskursijas – no iesnieguma saņemšanas momenta. 

 

„Latvijas Sakrālā Ģeogrāfija” – Nataļjas Lukšienes un Marinas Jefremenko autoru ekspedīcija, no divām ekskursijām: „Pokaine – Latvijas sakrālā vieta” un „Falosa pieminekļi Siguldā”. Ekskursijas notiek krievu un latviešu valodā. Grupas pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās ekskursijas – no iesnieguma saņemšanas momenta.


„Latvijas dziednieciskie akmeņi” – Marinas Jefremenko autoru ekspedīcija, no divām ekskursijām: „Daugavas ieleja” un „Kvarca smiltis Jūrmalā”. Ekskursijas notiek krievu un latviešu valodā. Grupas pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās ekskursijas – no iesnieguma saņemšanas momenta.

„Latvijas nauda – ideālā zīlēšanas forma” – Allas Bildes autoru ekskursija.

Ekskursijas notiek krievu un latviešu valodā. Grupas pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās ekskursijas – no iesnieguma saņemšanas momenta.

„Latviešu akmeņi” – Gaļinas Baijsaitovas autoru ekskursija.

Ekskursijas notiek krievu valodā. Grupas pieņemšana – 1 datumā katrā kalendāra mēnesī. Individuālās ekskursijas – no iesnieguma saņemšanas momenta.


Izstāde „Dziednieciskais akmens spēks” - Allas Bildes autoru izstāde.

Kvarca terapijas, granīta terapijas, dzintara terapijas, serdolika terapija, oniksa terapijas, šungīta terapijas instrumentu kolekcija, konsultanta-mineraloga darba vieta, paša palīdzības kristāliskie instrumenti: akmens olas, faraonu cilindri, ikonogrāfijas paraugi ar dārgakmeņiem, seno talismanu dārgakmeņu izstrādājumi.  Stounmasieru un stounkosmetologu uzstāšanās. Izbraukuma izstāde, pēc pasūtījuma.

 
„Smieklu terapija” – Jekaterinas Polskas autoru izstāde. 

Astrologi ne tikai baida ar savām prognozēm, bet un viņi māk dzīvot jautri! Šī izstāde foto joks, īslaicīgās noveles-filmas, garderobe „no Garri”, cūkdziesmu un žurkdziesmu joki, kalendāri, dzejoļi, stāsti, anekdotes un daudz kas cits. Izbraukuma izstāde, pēc pasūtījuma.

Kontakti | Reklāma | Autortiesības | Partneri | Portāla saturs
2007 © Biedrība Selēna Plus. Visas tiesības rezervētas.